1. Tặng 12 Clip đào tạo SEO Online miễn phí
    Giúp bạn tự triển khai được các chiến dịch SEO. 
  2. Hướng dẫn sử dụng Facebook, Facebook Ads 
    hướng dẫn bạn tự chạy được chiến dịch Facebook Ads.
  3. Xây dựng được hệ thống Email Marketing, SMS Marketing giúp bạn chăm sóc được khách hàng tốt.
  4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống Blogs, Website hướng dẫn bạn tự xây dựng được website không cần Code.
  5. Xây dựng được hệ thống Email theo tên miền riêng  giúp bạn có được hệ thống Email chuyên nghiệp.

    ... và còn rất nhiều kiến thức khác hoàn toàn miễn phí!
Bạn sẽ nhận được hỗ trợ những gì?
từ Ths.Nguyễn Hữu Lam
ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ
Đăng ký thông tin để nhận được hướng dẫn chi tiết